Friday, October 29, 2010

Masyarakat Islam

Menurut Yusof al-Qardhawi : “Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana akhlak orang yang beriman lenyap di dalamnya sementara akhlak orang jahat bermaharajalela di dalamnya. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana akhlak kekuatan mati sementara akhlak yang lemah (pengecut) terus hidup berkembang di dalamanya. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana tersebar di dalamnya akhlak kekerasan terhadap pihak yang lemah serta akhlak tunduk pihak yang lemah kepada yang kuat.Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana ketaqwaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah serta takutkan perhitunganNya disembunyikan, lalu kita melihat manusia bertindak seolah-olah mereka adalah tuhan kepada diri mereka, dan bebas seolah-olah tidak terdapat perhitungan yang menanti mereka, mereka berpaling dengan kelalaian dan lupa dengan penuh kesengsaraan. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana ia dikuasai oleh sikap pasrah tanpa usaha, lemah dan negatif dalam menghadapi permasalahan serta menyalahkan orang yang masih mampu. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana dihinakan orang-orang yang soleh di dalamnya, dimuliakan orang-orang fasik, mendahulukan orang-orang jahat dan membelakangkan orang-orang yang bertaqwa. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana orang yang benar dizalimi, orang yang salah dikasihi. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana rosak tanggungjawab di dalamnya, hati nurani boleh dibeli dan segala urusan dibeli dengan rasuah. Bukanlah namanya masyarakat Islam yang mana tidak menghormati orang tua, tidak dikasihi yang muda dan tidak dikenangi orang yang berjasa di dalamanya. Bukannya masyarakat Islam yang mana akhlaknya menjadi binasa, lantas lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Bukannya masyarakat Islam yang mana tersebar di dalamnya perbuataan keji, lantas orang lelaki hilang kecemburuannya dan orang perempuan hilang sifat malunya. Bukannya masyarakat Islam yang mana hampir tidak terdapat manusia yang bercakap atau bekerja atau bertindak melainkan semata-mata kerana menunjuk-nunjuk serta hipokrit, mencari glamor serta kedudukan. Bukannya masyarakat Islam yang mana akhlak orang-orang munafik berleluasa. Setiap yang berbicara berdusta, yanga berjanji melanggar janji, yang diamanahkan dia berkhianat, dan yang bertelingkah tamakkan kemenangan.”

Tuesday, October 26, 2010

Bolehkah wanita menjadi pemimpin

Bahagian pertama berkaitan dengan soalan yang ditanya "Benarkah masyarakat tidak akan maju jika dipimpin wanita?" dan bahagian kedua "Bolehkah wanita menjadi pemimpin?" sebagai satu pandangan lain tentang isu ini. Brother muggle 060100 telah memberi pautan bertajuk '7 Alasan Kenapa Wanita Haram Menjadi Pemimpin'. Saya rasa elok jika saya mempelbagaikan sudut pandangan daripada ulama' (Semoga Allah merahmati mereka) tentang perkara ini.Bahagian 1:
Sepanjang pembacaan saya, dalil yang jelas mengatakan masyarakat tidak akan maju jika dipimpin wanita hanya satu saya jumpai (sepanjang pembacaan saya). Diriwayatkan oleh Abu Bakrah:


"Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, " Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita"." (HR Bukhari No 4425)


Penjelasan hadith ini boleh dibaca di bahagian 2.


Bahagian 2:
Hal berkaitan bolehkah wanita menjadi pemerintah, pautan tersebut memberi tujuh alasan kenapa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Adalah agak mengejutkan dalil-dalil yang diberikan oleh pemilik blog tersebut untuk mengharamkan wanita menjadi pemerintah. Secara peribadi, dalam hal berkaitan wanita, saya lebih gemar mengambil pendapat Dr.Yusuf Qardhawi (yang bersederhana dan lembut) dan tidak mengambil pendapat ulama' Saudi (Semoga Allah merahmati mereka). Pendapat tentang isu wanita daripada ulama' Saudi agak keras sehingga wanita diharamkan memandu kereta dan satu ketika dahulu dilarang diajar menulis kerana takut wanita akan menulis surat cinta (Rujuk Fatwa Masa Kini, Jilid 4). Apabila kita membincangkan perkara ini, perlu kita lihat skop perbincangan dan realiti kehidupan.


Isu bolehkah wanita menjadi pemimpin jatuh di dalam perkara muamalat. Dalam perkara muamalat, ulama' Usul al-Fiqh telah mengeluarkn prinsip 'Semua perkara muamalat adalah harus (boleh dilakukan) kecuali ada dalil yang mengharamkan'. Maka secara prinsipnya jika ada yang mahu mewajibkan atau mengharamkan sesuatu perkara muamalat, pihak tersebut perlu membawa dalil untuk menyokong hujah mereka. Malah wanita, seperti juga lelaki, mempunyai kewajipan yang sama seperti lelaki (Kewajipan wanita adalah sama seperti lelaki melainkan ada pengecualian). Prinsip seterusnya, dalam menwajibkan atau mengharamkan sesuatu perkara, dalil yang diberi mestilah thabit dan jelas (tiada perbezaan penafsiran kerana kejelasan dalil tersebut). Dr. Yusuf Qardhawi menulis:


"Adapun apa yang tidak thabit daripada nas-nas seperti hadith-hadith dhaif ataupun apa yang boleh difahami lebih daripada satu fahaman dan tafsiran, seorangpun tidak boleh mewajibkan umat dengan satu fahaman tanpa fahaman yang lain khususnya dalam masalah kemasyarakatan umum yang melibatkan masalah keseluruhan anggota masyarakat yang perlu kepada keluasan dan kemudahan."


Maka untuk menwajibkan dan mengharamkan sesuatu perkara, dalil tersebut mestilah thabit dan jelas. Dr.Yusuf Qardhawi menyambung:


"Disana juga ada hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang kita tidak boleh pisahkannya daripada zaman dan suasananya. Fatwa-fatwa yang seumpamanya ini menerima perubahan dengan berubahnya sebab-sebabnya. Oleh itu para pengkaji fatwa telah menetapkan satu kaedah iaitu berubahnya fatwa apabila berubahnya masa, tempat, keadaan & adat. Fatwa jenis ini banyak bersangkut paut dengan masalah wanita. Terdapat fatwa yang mengongkong dan memberatkan sehingga mengharamkan para wanita daripada pergi ke masjid walaupun ia bertentangan dengan nas-nas yang jelas dan sahih. Mereka lebih mengutamakan 'berhati-hati' dan saddu zaraie' (menutup pintu kerosakan) daripada nas berdasarkan kepada perubahan masa dan zaman yang berlaku...Ada dikalangan orang berpendapat perkara ini haram dan merupakan dosa yang nyata, tetapi pengharaman tidak boleh disabitkan kecuali dengan dalil yang tiada syubhat padanya." (Fatwa Masa Kini, Jilid 4, Bab Pencalonan Wanita Untuk Kerusi Parlimen: Di Antara Boleh Atau Tidak Boleh)


Mari kita lihat dalil yang diberi oleh pemilik blog tersebut bagi mengharamkan wanita menjadi pemimpin. Daripada tujuh dalil yang dibawa, hanya dalil pertama yang menyentuh soal kepimpinan.


"Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, " Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita"." (HR Bukhari No 4425)


Hadith diatas telah diperselisihkan ulama' maksudnya. Malah tiada larangan secara jelas bahawa wanita haram menjadi pemimpin daripada hadith ini. Kepimpinan yang dimaksudkan Baginda S.A.W disini adalah kepimpinan secara mutlak kepada wanita. Sedangkan realiti hari ini tiada satu negara pun yang kepimpinan itu adalah mutlak kepada satu orang sahaja. Apa yang memelikkan Ibn Hazm (Semoga Allah merahmatinya) yang bermazhab Zahiri (mengambil sesuatu secara zahir) juga mengatakan hadith ini tidak menunjukkan wanita haram menjadi pemimpin. Maka hadith ini bukanlah mutlak mengatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Dipetik daripada Islam Online:


"So both Allah Most High and His Messenger never discriminate between men and women. Allah has given both the ability to perform acts of worship and the capability to undertake responsibilities and we will find in our history that women used to be in charge of the market place during the time of Caliph `Umar Ibn Al-Khattab. Women used to be doctors, scholars, and sometimes judges. Women can be in charge of any position, except the head of the state. So, she could be a minister but she cannot be the head of the state. There is a hadith where the Prophet (peace and blessings be upon him) describes the Persian people as being in error because they put a woman as the head of the state. But this hadith does not indicate that women are less than men; however, it shows us that it is better and more suitable that the head of the state should be a man. This is the opinion of most scholars of Islam. One of them, namely Ibn Hazm, said that women could be the head of the state. Actually in our time women participate in making political decisions by being practicing members of the Parliament. May the future make the women more active in doing good than they are now." (LINK )


Apa yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah S.W.T adalah jelas. Dan ada perkara yang didiamkan-Nya bukanlah kerana Dia terlupa, tetapi sebagai rahmat dan kasih sayang kepada kita. Banyak lagi boleh dinukilkan tentang pemerintahan wanita di dalam Islam. Namun di dalam perkara muamalat, apabila ulama' berbeza pendapat, kita menghormati pendapat-pendapat tersebut. Namun bagi pihak yang mengharamkan wanita menjadi pemerintah secara tersirat (implicitly) mengatakan wanita yang menjadi pemerintah telah melakukan dosa besar kerana melakukan sesuatu yang haram. Maka jika kita berpegang dengan pendapat wanita haram menjadi pemimpin, seharuskan berlapang dada tanpa ada perasaan wanita yang menjadi pemerintah telah melakukan sesuatu yang teruk. Maka apabila kebanyakan ulama' berbeza pendapat di dalam perkara muamalat, hukum asal iaitu semua perkara muamalat adalah harus masih kekal. Perbincangan lanjut samada wanita boleh menjadi pemerintah atau tidak, saya cadangkan pembacaan lanjut sebagai contoh Fatwa Masa Kini, Dr.Yusuf Qardhawi. Wallahuallam.


dipetik dari email sahabat

Monday, October 18, 2010

WARKAH UNTUK MUSLIMATKU

Bismillahirrahmanirrahim..Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Maaf untuk kata-kata yang bakal saya nukilkan seandainya kata-kata ini menyentuh hati dan mengguris perasaan.

Kata-kata ini adalah untuk kebaikan, nasihat dan peringatan sesama muslim.“Sesungguhnya wanita adalah fitnah kepada lelaki dan kerana wanitalah lelaki jadi tidak tentu arah dan tidak dapat mengawal diri.”Ketahuilah sahabat-sahabat,“Wanita dikurniakan 1 akal dan 9 nafsu manakala lelaki 9 akal dan 1 nafsu. Wanita apabila mencapai umur tua, nafsunya akan semakin menurun. Namun, nafsu lelaki tidak menurun walaupun dah berumur.”Ketahuilah juga saudariku,“Penghuni neraka yang paling ramai terdiri daripada kauam wanita.”“Seluruh tubuh badan wanita adalah aurat kecuali tapak tangan dan muka.”Oleh itu, jagalah peribadi, aurat, akhlak dan tingkah laku kerana dirimu begitu berharga dan sangat mulia dan tinggi dalam Islam.

Pensyarah saya yang mengajar subjek Falsafah pernah melontarkan kata-kata kepada kami iaitu, “Pada zaman sekarang, manusia berlumba-lumba menonjolkan kemegahan diri, kecantikan, kekayaan dan berbangga dengan keturunan yang dimiliki. Facebook merupakan salah satu jalan untuk menonjolkan semua itu. Wanita berlumba-lumba meletakkan gambar mereka dengan pelbagai gaya di facebook. Tiada lagi rahsia. Saya tidak suka dikenali kerana rupa, harta, pangkat dan keturunan kerana yang membezakan kita di sisi Allah adalah ketaqwaan kepada Allah. Biarlah orang mengenali saya kerana ilmu yang saya miliki. ILMU YANG SAYA MILIKI...”Fikirkan sahabat-sahabatku yang dikasihi.“Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya.”Jadi, apa manfaat dan faedah meletakkan gambar kalian di facebook yang haram ditonton oleh kaum Adam?Malulah wahai saudariku..Ayuh sahabat muslimat yang kusayangi kerana Allah semata,Fikirkan dan timbangkan apa tujuan sebenar kalian meletak gambar dengan mudahnya di facebook. Alam maya ini bukan hanya untuk wanita namun untuk lelaki juga. Tidak malukah kalian apabila kaum Adam yang bukan mahram kalian menonton susuk tubuh kalian sesuka hati dengan mudahnya dan pada bila-bila masa yang mereka ingin lihat? Malulah wahai sahabat-sahabat muslimat yang memiliki harga dan maruah diri yang tinggi.Islam telah mengajar bahawa kaum wanita hanya layak untuk ditonton oleh suami, ayah, keluarga dan anak-anak serta kaum wanita sahaja. Nah! Lihat..di mana harga diri kalian sekarang ini? Adilkah sikap kalian ini kepada bakal suami dan anak-anak kalian? Dengan mudah, klik di tetikus sahaja, kaum Adam yang tidak dikenali di serata pelosok dunia dapat melihat susuk tubuh kalian yang pelbagai gaya dengan sewenang-wenangnya.Ketahuilah,

Islam meletakkan wanita di tempat tertinggi, nabi berusaha mengangkat maruah dan kehormatan wanita setelah kedatangan Islam. Pada zaman jahiliyah dahulu, wanita dijadikan alat untuk memuaskan nafsu seks, penari dan apa sahaja dapat dilakukan. Dan kini, wanita sendiri yang menonjolkan diri di alam maya untuk memuaskan mata-mata lelaki yang bukan mahram.

Katakan sahabat-sahabat,“Inni akhofullah.” (Sesungguhnya aku takutkan Allah)“Perempuan yang baik tidak memandang dan memandang.”Seandainya nabi masih hidup, sudah pasti nabi menangis melihat wanita pada zaman ini..

Fikirkan dengan baik2 dan bertindaklah dengan penuh bijaksana dan hikmah. Sama ada untuk memadamkan gambar kalian atau tidak, itu hak kalian. Saya hanya menyampaikan dan berkongsi sekadar yang saya tahu.“Sebenarnya haram meletakkan gambar wanita di facebook kerana letak gambar dan tak letak gambar kena timbang dari segi manfaat dan mudaratnya.” –nasihat seorang sahabat.“Walaupun tutup aurat tapi kecantikan tetap terserlah dan boleh membawa fitnah kepada pihak yang lain. Lebih baik tak perlu letak gambar-gambar peribadi, gantikan dengan bunga, pemandangan dan lain-lain.”-Ustazah Pabiyah Haji Maming, pensyarah FBMK,UPM.

Jadilah wanita yang solehah dan bidadari penghuni syurga.“Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solehah.” (Riwayat Muslim)“Wahai mujahidah Islam! Entah berapa lagi usiamu yang masih tinggal. Tahukah dikau pekerjaan besar ini tidak akan selesai di tangan engkau? Jalan masih panjang, rantau masih jauh! Dengan al-Quran di tangan kanan dan kain kafan di tangan kiri, teruskanlah perjalanan ini. Kamu adalah kaum Muslimah, nama pilihan dan panggilan kehormatan yang diberikan Tuhan dari dahulu hingga kini, denyutkan kembali jantung umat ini! Hanya dengan aqidah yang kuat dan qaidah yang jelas, kamu dapat menempuh kehidupan ini. Tidak lama lagi dikau akan kembali pulang, memberi laporan kepada Tuhan.”- As-Syahid Imam Hassan al-Banna.

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.” (An-Nur:31)

Saya layangkan warkah ini bukan sekadar untuk melepaskan tanggungjawab amar ma’ruf dan nahi mungkar semata. Jauh sekali omongan kosong yang berniat melukakan hati kalian semuanya. Warkah ini dilayangkan dengan penuh rasa cinta, dengan harapan yang tinggi untuk bersama melangkah untuk mencapai redha dan cinta Ilahi. Dan akhirnya, semoga kita semua kekal sebagai hamba-hamba yang dicintai di Syurga-Nya!Dakwah with Love.

Al-fakir ilallah.

Monday, October 11, 2010

Perjuangannya tidak main-main

"Orang yang berjihad kerana ALLAH..
Jiwanya takkan layu..
Jiwanya takkan lesu...jiwanya tak mudah patah lalu goyah...
Kerana jalan tarbiyyah yang dia lalui adalah ketaatan kepada ALLAH..

Seorang pemburu syahid...
Dibelakangnya tertegak syariat cinta kepada ALLAH...
Takkan senang baginya untuk cair kerana dunia...
Sedangkan buruannya adalah hari akhirat..

Biarpun dia seolah2 rasa keseorangan..
Biarpun dia terasa seolah2 terlau penat...
Biarpun dia terasa seolah2 hilang penyusunan jadual kehidupan..
Biarpun dia merasakan seolah2 hilang daya kekuatan..

NAMUN...

ALLAH SWT kuatkan dia dihadapan manusia..
Walaupun dia selalu melutut lemah disisi ALLAH..
Sujudnya dengan penuh air mata..

Dia seorang perwira...
Pemburu cinta sang Pencipta...
Dalam sarang hatinya hanya dipenuhi cinta ILLAHI...

Kerana rasa CINTA ILLAHI itulah...
Kerana ketaatan kepada NABI SAW itulah...
Kerana keyakinan kepada AL-QURAN itulah...
Dia memilih jalan perjuangan...

Ingin sekali merasa akrab bersama NABI SAW ....
Dengan cara mencontohi suka duka perjuangan NABI SAW..
Biarpun dirinya seolah2 tiada riangnya..
Tiada normalnya...
Tiada rehatnya...
Namun apabila bekerja untuk ISLAM...
Seolah2 dia cuti sepanjang masa...
Seolah2 dia rehat setiap ketika...
Kerana apa yang dia lakukan adalah untuk berehatkan di akhirat sana...

Ku kagum pada dirinya...
Menginfaqkan diri untuk perjuangan ISLAM...
Tetap tinggi keyakinan pada ALLAH...
Tetap positif membina kekuatan..
Walaupun getir hidup hanya dikongsi dengan TUHAN..."YA ALLAH...

KUATKAN SAHABAT HAMBA...

ILHAMKANLAH PETUNJUKMU KEPADANYA...

AMPUNILAH JUA DOSA2NYA...

DIA TERLALU BERLAPANG DADA ..

DIA TERLALU MELEBIHKAN MASYARAKAT DAN ISLAM BERBANDING KEPERLUAN DIRINYA

DIA ADALAH SEMUA PEJUANG ISLAM DI MANA SAHAJA....

dipetik dari http://redupkanhati.blogspot.com

Saturday, October 9, 2010

buat calon zaujku

oleh Inteam
TAZKIRAHAnonymous menulis "Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.
Assolatuwassalam, selawat dan Assalamu'alaikum buat junjungan mulia, Muhammad saw Kekasih Istimewa.

Assalamu'alaikum Sejahtera buat calon suamiku, moga Allah sentiasa merahmati dan memberkati dirimu yang tidak pernah kutemui, namun doaku tidak pernah putus mengiringi setiap langkahmu demi meraih keredhaanNya…

“Seindah perhiasan dunia adalah wanita yang sholehah,”

Kumulakan warkah ini dengan bait indah yang ditinggalkan Rasulullah saw kepada seisi alam. Wanita solehah! Idaman semua muslimin di alam maya ini..Alhamdulillah, itulah anjuran Islam yang kita cintai, pilihlah wanita yang mampu menyejukkan pandanganmu dan juga baitul muslim yang bakal dibina tika sampai saat itu, insyaAllah.

Calon zaujku,

”Dinikahi seorang wanita itu kerana empat perkara hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah hal keagamaannya, maka beruntunglah kedua-dua tanganmu..”

Telah dinukilkan panduan sepanjang zaman, itulah lirikan utama buatmu memilih calon isteri. Tiap baris itu telah menjadi hafalanku sejak aku mengenali dunia baligh ini.

Jika harta yang kau idamkan, ketahuilah diriku tidak punya apa-apa harta di dunia ini melainkan ilmu agama yang telah dititipkan buatku oleh arwah umi dan arwah abah. Tiada harta untuk kupersembahkan dalam taklik ijab kita nanti. Tiada harta sebagai jaminan bahawa kau akan menikmati sedikit kesenangan apabila ijab bersaksi telah dilafazkan. Hanya ketenangan yang mampu aku sediakan buatmu kerana aku pernah terbaca kata-kata ...

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.¨ (Ar-Rum: 21)

Jika keturunan yang mulia itu yang kau dambakan, ketahuilah jua aku hanyalah sebatang kara di dunia ini. Arwah umi dan abah telah menitipkan aku di bawah pengawasan Allah sebagai penjaga mutlak diriku. Namun apa yang pasti, aku adalah keturunan mulia, ayahanda Nabi Adam as dan bonda Hawa as, sama seperti mu. Ingin aku berkongsi lafaz sahih ini denganmu ...

”... maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadaNya. Jika Allah menolong kamu maka, tiada seseorangpun yang boleh menghalang kamu, dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan demikian) ? dan ingatlah kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman itu berserah diri...” (Ali Imran : 159-160)

Kecantikan, itulah pandangan pertama setiap insan. Malah aku meyakini bahawa kau juga tidak terlepas seperti insan yang lain. Ketahuilah, jika kecantikan itu yang kau inginkan daripada diriku, kau telah tersalah langkah. Tiada kecantikan yang tidak terbanding untuk kupertontonkan padamu. Telah aku hijabkan kecantikan diriku ini dengan amalan ketaatan kepada tuntutan agama yang kucintai. Kau hanya membuang masa jika kau menginginkan kecantikan lahiriah semata-mata.

Aku tidak menjanjikan aku mampu membahagiakan rumahtangga kita nanti, kerana aku memerlukan engkau untuk bersama-samaku menegakkan dakwah islamiyyah ini, dan aku merelakan diri ini menjadi penolongmu untuk membangunkan sebuah markas dakwah dan tarbiyyah ke arah jihad hambaNya kepada Penciptanya yang agung. Melalui pencarian ilmu agama bersama, marilah kita jadikan pernikahan ini sebagai risalah demi meneruskan perjuangan Islam. Aku masih kekurangan ilmu agama, tetapi berbekalkan ilmu agama yang telah dibekalkan ini, aku ingin menjadi isteri yang sentiasa mendapat keredhaan Allah dan suamiku untuk memudahkan aku membentuk usrah muslim antara aku, kau dan anak-anak kita untuk dibaiahkan dengan ketaatan kepada Allah Yang Maha Esa. Aku bercita-cita bergelar pendamping solehah, seperti mana yang dijanjikan Rasul,

" Semoga Allah memberi rahmat kurnia kepada lelaki yang bangun di tengah malam lalu dia sembahyang dan membangunkan isterinya, maka sekiranya enggan juga bangun untuk bersembahyang, dia merenjiskan air ke mukanya. Semuga Allah memberi rahmat kurnia kepada wanita yang bangun di tengah malam lalu bersembahyang dan membangunkan suaminya. Maka jika dia enggan, dia merenjiskan air kemukanya." (Riwayat Abu Daud dengan Isnad yang sahih)

Renungilah FirmanNya ini, lalu kau akan tahu hakikat diriku dan dirimu dipertemukan oleh Allah atas namanya pertemuan dan jodoh.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (An Nisaa’ : 1)

Calon Suamiku yang dirahmati,

" Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian
dari harta mereka".(An-Nissa':34)

Membenarkan seperti apa yang telah Dia katakan dalam QalamNya yang mulia, aku meyakini bahawa engkau adalah pemimpin untukku dan anak-anak pewaris kejihadan Islam yang bakal lahir. Jadikanlah pernikahan ini sebagai asas pembangunan iman dan bukannya untuk memuaskan bisikan syaitan yang menjadikan ikatan pernikahan sebagai tunjang nafsu semata-mata. Moga diriku dan dirimu sentiasa didampingi kerahmatan dan keredhaanNya. Lakukanlah tanggungjawabmu itu dengan syura kesabaran, qanaah ketabahan moga kita akan menjadi salah satu daripada jemaah saf menuju ke syurga insyaAllah.

Ingin aku berbicara mengenai pemberianmu kepadaku. Kau terlalu membimbangkan akan kehendak bersifat duniawi semata-mata. Benar?!Ketahuilah, aku tidak menginginkan hantaran bersusun, mas khawin yang hanya akan menyebabkan hatiku buta dalam menilai erti kita dipertemukan oleh Allah atas dasar agama. Cukuplah seandainya, maharku sebuah Qalam Mulia, Al-Quran, kerana aku meyakini Qalam itu mampu memimpin rumahtangga kita dalam meraih keredhaanNya bukan kekayaan dunia yang bersifat sementara. Bantulah aku dalam menjayakan agama Allah ini melalui pernikahan, kerana ia adalah laluan untuk aku menyempurnakan separuh daripada agamaku, insyaAllah. Akhlakmu yang terdidik indah oleh ibu bapa dan orang sekelilingmu, itulah yang aku harapkan daripada kekayaan duniawi yang kau sediakan. Kutitipkan sebahagian daripada pembacaanku dalam Jalan Dakwah Mustaffa Masyhur, tidak lagi wujud keborosan dan kebakhilan kerana semuanya berada di dalam udara Qana'ah (berpuas hati dengan apa yang ada), redha dan yakin bahawa dunia ini bukanlah negara Janatunna'im. Lihatlah rumahtangga Rasulullah s.a.w kadang-kadang berlalu sebulan demi sebulan, pernah dapurnya tidak berasap kerana tidak ada bahan makanan yang dapat dimasak. Walaupun demikian susahnya, rumahtangga Rasulullah s.a.w tetap menjadi rumahtangga yang paling bahagia yang tidak ada tolok bandingnya hingga ke hari ini.

Terlalu panjang rasanya aku mencoretkan warkah ini. Cukup dahulu buat tika ini, andai diizinkan aku akan kembali menitipkankan lagi kiriman bertintakan hati ini. Akhir bicara, maaf andai tiada pertemuan yang kususuli kerana padaku biarlah merindu daripada jemu tatkala kita disatukan.
Wassalam

.::. Ya Allah, gembirakan kami dengan redhaMu .::.

~tulang rusuk kirimu~
pertemuan...
menghadiahkan kita kasih sayang...
jika cinta satu pasti bertemu...
ia tidak ternilai...
kerana antara hati kita
telah tiada antaranya lagi
yg ada hanyalah cinta kasih Ilahi...
kita berpisah hanya sementara
kerna pertemuan bukan milik kita...
jasad dan suara berjauhan sentiasa
namun cinta abadi...
biar berpisah selalu menderita
kerana syurga menagih ujian
sedang neraka dipagari oleh nikmat
bertemu tidak jemu...berpisah tak gelisah...

"