Tuesday, October 26, 2010

Bolehkah wanita menjadi pemimpin

Bahagian pertama berkaitan dengan soalan yang ditanya "Benarkah masyarakat tidak akan maju jika dipimpin wanita?" dan bahagian kedua "Bolehkah wanita menjadi pemimpin?" sebagai satu pandangan lain tentang isu ini. Brother muggle 060100 telah memberi pautan bertajuk '7 Alasan Kenapa Wanita Haram Menjadi Pemimpin'. Saya rasa elok jika saya mempelbagaikan sudut pandangan daripada ulama' (Semoga Allah merahmati mereka) tentang perkara ini.Bahagian 1:
Sepanjang pembacaan saya, dalil yang jelas mengatakan masyarakat tidak akan maju jika dipimpin wanita hanya satu saya jumpai (sepanjang pembacaan saya). Diriwayatkan oleh Abu Bakrah:


"Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, " Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita"." (HR Bukhari No 4425)


Penjelasan hadith ini boleh dibaca di bahagian 2.


Bahagian 2:
Hal berkaitan bolehkah wanita menjadi pemerintah, pautan tersebut memberi tujuh alasan kenapa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Adalah agak mengejutkan dalil-dalil yang diberikan oleh pemilik blog tersebut untuk mengharamkan wanita menjadi pemerintah. Secara peribadi, dalam hal berkaitan wanita, saya lebih gemar mengambil pendapat Dr.Yusuf Qardhawi (yang bersederhana dan lembut) dan tidak mengambil pendapat ulama' Saudi (Semoga Allah merahmati mereka). Pendapat tentang isu wanita daripada ulama' Saudi agak keras sehingga wanita diharamkan memandu kereta dan satu ketika dahulu dilarang diajar menulis kerana takut wanita akan menulis surat cinta (Rujuk Fatwa Masa Kini, Jilid 4). Apabila kita membincangkan perkara ini, perlu kita lihat skop perbincangan dan realiti kehidupan.


Isu bolehkah wanita menjadi pemimpin jatuh di dalam perkara muamalat. Dalam perkara muamalat, ulama' Usul al-Fiqh telah mengeluarkn prinsip 'Semua perkara muamalat adalah harus (boleh dilakukan) kecuali ada dalil yang mengharamkan'. Maka secara prinsipnya jika ada yang mahu mewajibkan atau mengharamkan sesuatu perkara muamalat, pihak tersebut perlu membawa dalil untuk menyokong hujah mereka. Malah wanita, seperti juga lelaki, mempunyai kewajipan yang sama seperti lelaki (Kewajipan wanita adalah sama seperti lelaki melainkan ada pengecualian). Prinsip seterusnya, dalam menwajibkan atau mengharamkan sesuatu perkara, dalil yang diberi mestilah thabit dan jelas (tiada perbezaan penafsiran kerana kejelasan dalil tersebut). Dr. Yusuf Qardhawi menulis:


"Adapun apa yang tidak thabit daripada nas-nas seperti hadith-hadith dhaif ataupun apa yang boleh difahami lebih daripada satu fahaman dan tafsiran, seorangpun tidak boleh mewajibkan umat dengan satu fahaman tanpa fahaman yang lain khususnya dalam masalah kemasyarakatan umum yang melibatkan masalah keseluruhan anggota masyarakat yang perlu kepada keluasan dan kemudahan."


Maka untuk menwajibkan dan mengharamkan sesuatu perkara, dalil tersebut mestilah thabit dan jelas. Dr.Yusuf Qardhawi menyambung:


"Disana juga ada hukum-hukum dan fatwa-fatwa yang kita tidak boleh pisahkannya daripada zaman dan suasananya. Fatwa-fatwa yang seumpamanya ini menerima perubahan dengan berubahnya sebab-sebabnya. Oleh itu para pengkaji fatwa telah menetapkan satu kaedah iaitu berubahnya fatwa apabila berubahnya masa, tempat, keadaan & adat. Fatwa jenis ini banyak bersangkut paut dengan masalah wanita. Terdapat fatwa yang mengongkong dan memberatkan sehingga mengharamkan para wanita daripada pergi ke masjid walaupun ia bertentangan dengan nas-nas yang jelas dan sahih. Mereka lebih mengutamakan 'berhati-hati' dan saddu zaraie' (menutup pintu kerosakan) daripada nas berdasarkan kepada perubahan masa dan zaman yang berlaku...Ada dikalangan orang berpendapat perkara ini haram dan merupakan dosa yang nyata, tetapi pengharaman tidak boleh disabitkan kecuali dengan dalil yang tiada syubhat padanya." (Fatwa Masa Kini, Jilid 4, Bab Pencalonan Wanita Untuk Kerusi Parlimen: Di Antara Boleh Atau Tidak Boleh)


Mari kita lihat dalil yang diberi oleh pemilik blog tersebut bagi mengharamkan wanita menjadi pemimpin. Daripada tujuh dalil yang dibawa, hanya dalil pertama yang menyentuh soal kepimpinan.


"Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, " Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita"." (HR Bukhari No 4425)


Hadith diatas telah diperselisihkan ulama' maksudnya. Malah tiada larangan secara jelas bahawa wanita haram menjadi pemimpin daripada hadith ini. Kepimpinan yang dimaksudkan Baginda S.A.W disini adalah kepimpinan secara mutlak kepada wanita. Sedangkan realiti hari ini tiada satu negara pun yang kepimpinan itu adalah mutlak kepada satu orang sahaja. Apa yang memelikkan Ibn Hazm (Semoga Allah merahmatinya) yang bermazhab Zahiri (mengambil sesuatu secara zahir) juga mengatakan hadith ini tidak menunjukkan wanita haram menjadi pemimpin. Maka hadith ini bukanlah mutlak mengatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Dipetik daripada Islam Online:


"So both Allah Most High and His Messenger never discriminate between men and women. Allah has given both the ability to perform acts of worship and the capability to undertake responsibilities and we will find in our history that women used to be in charge of the market place during the time of Caliph `Umar Ibn Al-Khattab. Women used to be doctors, scholars, and sometimes judges. Women can be in charge of any position, except the head of the state. So, she could be a minister but she cannot be the head of the state. There is a hadith where the Prophet (peace and blessings be upon him) describes the Persian people as being in error because they put a woman as the head of the state. But this hadith does not indicate that women are less than men; however, it shows us that it is better and more suitable that the head of the state should be a man. This is the opinion of most scholars of Islam. One of them, namely Ibn Hazm, said that women could be the head of the state. Actually in our time women participate in making political decisions by being practicing members of the Parliament. May the future make the women more active in doing good than they are now." (LINK )


Apa yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah S.W.T adalah jelas. Dan ada perkara yang didiamkan-Nya bukanlah kerana Dia terlupa, tetapi sebagai rahmat dan kasih sayang kepada kita. Banyak lagi boleh dinukilkan tentang pemerintahan wanita di dalam Islam. Namun di dalam perkara muamalat, apabila ulama' berbeza pendapat, kita menghormati pendapat-pendapat tersebut. Namun bagi pihak yang mengharamkan wanita menjadi pemerintah secara tersirat (implicitly) mengatakan wanita yang menjadi pemerintah telah melakukan dosa besar kerana melakukan sesuatu yang haram. Maka jika kita berpegang dengan pendapat wanita haram menjadi pemimpin, seharuskan berlapang dada tanpa ada perasaan wanita yang menjadi pemerintah telah melakukan sesuatu yang teruk. Maka apabila kebanyakan ulama' berbeza pendapat di dalam perkara muamalat, hukum asal iaitu semua perkara muamalat adalah harus masih kekal. Perbincangan lanjut samada wanita boleh menjadi pemerintah atau tidak, saya cadangkan pembacaan lanjut sebagai contoh Fatwa Masa Kini, Dr.Yusuf Qardhawi. Wallahuallam.


dipetik dari email sahabat

No comments: